KRITIKÁK / REVIEWS

"A koncerten elhangzó dalok közül kifejezőerő, szuggesztivitás és terjedelem tekintetében Megyeri Krisztina József Attila Óda című versére írt dala emelkedett ki: letaglózó erejét temperamentuma, szélsőséges gesztusai, drámaisága és expresszív, atonális írásmódja adta."

Muzsika, 2015 május (Eszes Kinga)

"Megyeri Krisztina zenei nyelve is kiforrottnak tűnik. ... Ez az oktett egészében is egy jólesően hatásos, egészséges divertimento - úgy, ahogyan annak a huszadik-huszonegyedik század fordulója után szólnia kell." 

Muzsika, 2010 (Molnár Szabolcs) 

"...A harmadik pedig Megyeri Krisztina szerkesztettségében is szenvedélyt sugárzó kórusműve, a Sólyom."

Muzsika, 2009 január (Illés Mária)


"A dobogó első fokára Megyeri Krisztina Felhője kerülne. (...) Ha nem tudjuk, elhittük volna, hogy orosz szerző romantikus - urambocsá' későromantikus - gyöngyszemét halljuk."

Szarvasi Hét, 2019. november (Szenes János)

"Megyeri Krisztina García Lorca szerelmes-erotikus versére komponált María del Carmen című dala délies temperamentumával, színgazdag hangzásvilágával és a szenvedély különféle árnyalatainak szuggesztív megjelenítésével magával ragadott..."

"Az énekhangra és zongorára írt Erdőt jártam és Kallózó című dalok arról tanúskodtak, hogy Megyeri könnyedén és szellemesen bánik a tonális nyelvezettel."

Muzsika, 2015 május (Eszes Kinga)