Kritikák / Reviews 

"Teli van hagyományos harmóniával a zeneakadémista Megyeri Krisztina Weöres-ciklusa is. Az 'Arany ágon ül a sármány' kezdetű dal például a lehető legegyszerűbb basszusmenettel indul, tonikával-dominánssal, majd az a-e inga f-c-re, az d-a-ra vált, miközben a dallam kicsit modális (dóros) ízű. Ezután érdekesen keveredni kezdenek a hangok, mintha kiszabadulnának az a-moll erőteréből. Fűszeres disszonanciák jönnek létre - majd megint előbukkan az alaphangnem. Kiválóan végiggondolt a kompozíció: minden régieskedése ellenére igazi "mai" zene."

Muzsika, 1997 június (Kovács Sándor)

"A koncerten elhangzó dalok közül kifejezőerő, szuggesztivitás és terjedelem tekintetében (...) Megyeri Krisztina József Attila Óda című versére írt dala emelkedett ki (...): letaglózó erejét temperamentuma, szélsőséges gesztusai, drámaisága és expresszív, atonális írásmódja adta."

Muzsika, 2015 május (Eszes Kinga)

"Megyeri Krisztina zenei nyelve is kiforrottnak tűnik. Abban a részben, amivel kapcsolatban a szerző "dzsessz-szerű quasi-improvizatív szólókat" említ a kísérőfüzetben, egy szellemes, sziporkázó, élénk ritmikájú tételt hallottunk - helyenként erős Stravinsky-hatásokkal -, de ez az oktett egészében is egy jólesően hatásos, egészséges divertimento - úgy, ahogyan annak a huszadik-huszonegyedik század fordulója után szólnia kell." 

Muzsika, 2010 (Molnár Szabolcs)

Jeux-en-jeux (2005), Millenáris Teátrum, vez. Eötvös Péter, 2010

"...A harmadik pedig Megyeri Krisztina szerkesztettségében is szenvedélyt sugárzó kórusműve, a Sólyom."

Muzsika, 2009 január (Illés Mária)


"A modern, magyar nyelvű kórusrepertoárt tekintve semmi szégyenkeznivalónk nincsen: az est folyamán felhangzott kórusok mindegyike kiváló kompozíció volt. Az ősbemutatók (Megyeri Krisztina: Bodzavirágból és Vajda János: Tündér-kert) közül a Vajda-mű frappánssága miatt ugyan jobban tetszett, de Megyeri Krisztina merész hangzatokat felvonultató műve is remek opus, talán kicsit ki is lógott a műsorból túlzottan összetett volta miatt."

Figaro, 2009 (Németh Zsombor)

"Megyeri Krisztina García Lorca szerelmes-erotikus versére komponált María del Carmen című dala délies temperamentumával, színgazdag hangzásvilágával és a szenvedély különféle árnyalatainak szuggesztív megjelenítésével magával ragadott..."

"Az énekhangra és zongorára írt Erdőt jártam és Kallózó című dalok arról tanúskodtak, hogy Megyeri könnyedén és szellemesen bánik a tonális nyelvezettel."

Muzsika, 2015 május (Eszes Kinga)